Aikataulut

KE 6.2. 11.30
KURIKKA1 KURIKKA2
KURIKKA3 JURVA
KE 13.2. 11.30
ILMAJOKI1 KURIKKA2
KURIKKA1 ILMAJOKI2
KE 13.2. 13.00
KURIKKA1 JURVA
ILMAJOKI1 KURIKKA3
KE 20.2. 11.30
KURIKKA2 JURVA
ILMAJOKI1 ELÄKKEENSAAJAT
KE 20.2. 13.00
ILMAJOKI1 JURVA
ILMAJOKI2 KURIKKA2
KE 27.2. 11.30
ILMAJOKI1 KURIKKA1
ILMAJOKI2 ELÄKKEENSAAJAT
KE 27.2. 13.00
ILMAJOKI1 ILMAJOKI2
KURIKKA2 ELÄKKEENSAAJAT
KE 6.3. 11.30
KURIKKA1 ELÄKKEENSAAJAT
KURIKKA2 KURIKKA3
KE 6.3. 13.00
ILMAJOKI2 KURIKKA3
JURVA ELÄKKEENSAAJAT
KE 13.3. 13.30
ILMAJOKI2 JURVA
KURIKKA1 KURIKKA3
KE 13.3. 15.00
ELÄKKEENSAAJAT KURIKKA3